Mutluluk

Tanıtım

Smart Unique olarak bizler şirket içinde işletilen eğlence, motivasyon ve etkinlik odaklı kurumsal mutluluk programlarının tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz. Asıl amaç eğer kurumsal mutluluğu şirket içeresinde tüm kurum çalışanları nezdinde sağlamak ise o zaman ilk önce insan ve birey olgusundan başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Gökten bir program indirip bunu çalışanlara dayatmak yerine onlara hayatlarında neyi değiştirmek istediklerini sormalısınız.

Smart Unique olarak bu farkındalığı kazandırmak amaçlı Türkiye'de ilk ve tek olan bir sistem oluşturduk. Kurumsal Mutluluk hizmetlerimizin amacı bireyin kurumsal mutluluğuna fayda sağlayacak program, ortam, sistem ve süreçleri oluşturmaktır. Bu amaçla öncelikle şirketinizi analiz etmek adına sizlerle bazı analiz çalışmaları yapıyoruz. Ve daha sonrasında şirketinizin ilke, değer ve çalışma sistemleri gibi verilerini temel alarak bir envanter oluşturuyoruz.

Smart Unique tarafından geliştirilen Kurumsal Mutluluk Envanteri ™ ilgili kurumun mutluluk profilini ortaya çıkartmaktadır. Ancak Kurumsal Mutluluk Envanteri ™ tek başına hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. O sebeple envanter sonuçlarını temel alarak şirketinizin içerisinde sürekli işletilecek bir sistemin oluşturulması şirket içinde kurumsal mutluluğun sağlanmasında yeterli olacaktır.

Mesaj Var!

Kurumsal Mutluluk dâhilinde uygulanacak olan programlar, mutlaka şirketin CEO ya da yönetim kurulunda üyelerinden birinin “Tüm çalışanlara gönderilecek.” duyurusu ile başlamalıdır. Çalışanlarınız şirketin Genel Müdürü’nün bu programın arkasında durduğunu ve buna inandığını bilmelidirler. Kurumsal Mutluluk adına işletilen programlar tek başına yeterli değildir. Çalıştığınız firmanın üst yönetim çalışanları da bu amaca odaklanmış olması ve Kurumsal Mutluluk için çaba göstermesi gereklidir.

Böyle bir uygulama sayesinde çalışanlarınızı hem ilgili programa katılım sayısını arttırırsınız hem de para verilerek oluşturulmuş basit bir program değil, samimi bir girişim olduğu anlamını güçlendirirsiniz.

Program için “İletişim Liderleri” belirleyin!

Kurumsal Mutluluk programlarının devamlılığı için en önemli unsur departman bazlı İletişim Liderleri belirlemektir. Bu, tercihen iyi yaşam alışkanlıklarına sahip ya da bunlara sahip olmak için verdiği taahhüttün arkasında durabilecek, iletişimi sıcak ve bir o kadar da güçlü örnek bir kişi olmalıdır. Tüm program içerikleri bu kişi tarafından kendi departman veya ekiplerine duyurulmalı ve koordine edilmelidir.

Ve Smart Unique ile Tanışın!

Sadece çalışmak mı başarıyı getirir yoksa mutlu çalışan olmak mı? Eğer bunun kararını verdiyseniz veya bu soruların cevaplarını bulmakta zorlanıyorsanız o zaman sizlerin de Smart Unique ile tanışma zamanı gelmiş demektir. Aşağıda bulunan örnek program ve sistemlerimizi inceleyebilir veya daha fazla bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.