Project Happiness

Program Detayları


Kategori: Danışmanlık

Bilgi Al Teklif Al


Kısa Tanıtım

Amacımız ülkemizde uygulanabilirliği olan milli bir sistem geliştirmektir.

Ülkemizde çalışan mutluluğu ile ilgili yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalardan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi hem paylaşmak hem de yeni projeler üretmek ve çalışan mutluluğuna ülkemizde verilen önemi arttırmak istiyoruz.

Kamu ve özel sektörde çalışan mutluluğu sistem veya mekanizmasını geliştirmek, çalışan mutluluğu ile ilgili devletin yer almadığı alan veya mekanizmaları kuvvetlendirmek amacıyla söz konusu projeni hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışan Mutluluğu projesinde gönüllü olarak görev alacak proje ekibinin öncelikle aktif olarak insan kaynakları profesyoneli olmaları veya B2B de insan kaynakları profesyonelleri ile birlikte çalışıyor olmaları gerekiyor.

Çalışma hayatında mutluluğun geliştirilmesi, çalışanların kendi içlerinde daha fazla sosyal ilişkilerde bulunması, endüstri ilişkileri sisteminin aktörleri arasında uyum sağlanması ve çalışan verimliliğinin güçlendirilmesi için mutluluk önemli bir araçtır.

2009-2016 yılları arasında yine Smart Unique firmasının yürütmüş olduğu ve olumlu çıktılar elde ettiği “Türkiye’de Çalışan Mutluluğu’nun Güçlendirilmesi” programının devamı niteliğinde olan bahse konu proje ile ülkemizde çalışan mutluluğunun geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu ve özel sektörde çalışan mutluluğu sistem veya mekanizmasını geliştirmek, çalışan mutluluğu ile ilgili devletin yer almadığı alan veya mekanizmaları kuvvetlendirmek amacıyla söz konusu projeni hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 


Proje ekibinin aktif olarak insan kaynakları profesyoneli olmaları veya B2B de insan kaynakları profesyonelleri ile birlikte çalışıyor olmaları gerekmektedir.


  • Orta ve Büyük Ölçekli Kobiler,
  • 250 Çalışan ve Üzeri Faaliyet Gösteren Firmalar,
  • Örgütlü İşçi ve İşverenler,
  • İşçi, İşveren ve Memur Sendika ve Konfederasyonları,
  • Eğitim Kurumları ve Öğretmenler,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
  • Yerel Yönetimler (İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları)
  • Üniversiteler ve Akademisyenler
  • TOBB ve İlgili Diğer STK’lar

Proje başlangıcında gönüllü arkadaşlarımıza öncelikle kendi bakış açımızdan çalışan mutluluğunu anlatacağız. Sonrasında ana konuları (problemlerde diyebiliriz.) belirleyeceğiz. Biz yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalar ile bunları belirledik ancak sahadan alınan sağlam ve bilimsel veriler ile ilerlemek daha faydalı olacaktır.

Sonrasında konu ve içeriklere göre çözüm odaklı neler yapabiliriz, nasıl bir sistem veya yöntem geliştirebiliriz. Ayrıca kurum içine nasıl entegre edebiliriz gibi konular üzerinde biraz beyin fırtınası yapacağız. Bu ekipler konuların/problemlerin sayısına göre birden fazla olacaktır. Ayrıca üç çalıştay ve bir tane de zirve planlıyoruz.

Ortaya konan sistem, yöntem ve programları her birey kendi kurumlarında pilot olarak uygulamaya başlayacak. Verileri haftalık veya aylık görüşmelerimiz ile takip edeceğiz. Sonrasında çalıştaylar ile bu verileri tartışmaya açıp daha iyi neler yapılabilir, neyi nasıl geliştirebiliriz konularında biraz çaba göstereceğiz. Ve bütün yıl ekilen tohumları, pilot uygulamaları, ortaya çıkan yeni sistemleri her yıl bir defa yapılacak kurumsal mutluluk zirvesinde paylaşımını yapacağız.

Oradan veya buradan getirilmiş, uygulanmış değil. Kendi içimizde, kendi yöneticilerimiz tarafından ülke çalışanlarımıza uygulanmış çalışmalar olacağı için sonunda ortaya çıkan verilerde çok değerli olacaktır. Kısacası ülkemizde uygulanabilirliği olan milli bir sistem geliştirmiş olacağız. Kurumsal mutluluk zirvesinde konuşmacılar tamamen tüm sene bu konularla aramızda olan fikir liderleri, proje sahipleri ve biz olacağız.